Användbara fraser och några enkla spanska nummer och tips

Användbara fraser och några enkla spanska nummer och tips
27 Nov 2013

HÄLSNINGAR

HÄLSNINGAR

Hej!

¡Hóla!

God dag

Buenos diás

God kväll

Buenos tardes

God natt

Buenos noches

Hej då

Adiós

Ses snart 

Hasta luego

VANLIGA SVAR

Ja

Nej

No

Det beror på

Depende

Jag vet inte

No lo sé

Jag tror inte det

Creo que no

Jag tror det

Creo que sí

Det spelar ingen roll

No importa

Det gör mig inget

No me molesta

Så klart!

¡Claro!

Sant

Es verdad

Med glädje

Con gusto

FRÅGEORD

Var?

¿Dónde?

När?

¿Cuándo?

Varför?

¿Por qué?

Vad?

¿Qué?

Vem?

¿Quién?

Hur?

¿Cómo?

Hur mycket/många?

¿Cuántos / cuánto?

Finns det?

¿Hay?

SÄRSKILDA TILLFÄLLEN

Grattis!

¡Felicitaciones!

Ha den äran!

¡Felíz cumpleaños!

God Jul!

¡Felices Navidades!

Gott Nytt År!

¡Felíz año nuevo!

Trevlig Påsk!

¡Felíz Pascua!

Lycka till!

¡Que tengas suerte!

Smaklig måltid!

¡Comer con gusto!

Trevlig resa!

¡Buen viaje!

Ha en fin semester!

¡Buenas vacaciones!

Ta hand om er!

¡Cuidados!

ETIKETT

Snälla

Por favor

Tack så väldigt mycket

(Muchas) Gracias

Ursäkta mig

¡Perdone!

Jag är ledsen, men...

Lo siento, pero...

Så synd

Es una lástima

Får jag... ?

¿Puedo...?

0 TILL

0

cero

1

uno / una

2

dos

3

tres

4

cuatro

5

cinco

6

seis

7

siete

8

ocho

9

nueve

10

diez

11

once

12

doce

13

trece

14

catorce

15

quince

16

dieciséis

17

diecisiete

18

dieciocho

19

diecinueve

20 TILL 39

20

veinte

21

veintiuno

22

veintidós

23

veintitrés

24

veinticuatro

25

veinticinco

26

veintiséis

27

veintisiete

28

veintiocho

29

veintinueve

30

treinta

31

treinta y uno

32

treinta y dos

33

treinta y tres

34

treinta y cuatro

35

treinta y cinco

36

treinta y seis

37

treinta y siete

38

treinta y ocho

39

treinta y nueve

Numren upp till 29 är oregelbundna och behöver läras in. Numren över 30 är av nämnda tiotal och kommande siffra, som exempel 42: cuarenta y dos.

TIOTAL

10

diez

20

veinte

30

treinta

40

cuarenta

50

cincuenta

60

sesenta

70

setenta

80

ochenta

90

noventa

Ordet uno tappar sitt "o" vid maskulina substantiv, t.ex. un libro, och när den förekommer i sammansatta siffror, t.ex. treinta y un niños. Observera att veintiuno inte är ett sammansatt tal.

100 är lite speciellt. 100 är cien, men ihop med annan siffra, som 101-199 så blir det ciento. Så ciento, följt av tiotalet följt av entalet, så blir exempel 152 ciento cinquenta y dos. 

Hundratalet sitter ihop med substantivet som följer, ex. doscientas pesetas (tvåhundra pesetas).

Ett tusen heter mil. Två tusen heter dos mil, tre tusen tres mil osv. 

Miljon heter millón, och i plural milliones.


HÖGRE SIFFROR

100

cien

152

ciento cinquenta y dos

1,000

mil

3,139

tres mil ciento treinta y nueve

1,000,000

un millón

RÄKNEORD

första 

primero/a (1O)

andra

segundo/a (2O)

tredje

tercero/a (3O)

fjärde

cuarto/a (4O)

femte

quinto/a (5O)

sjätte

sexto/a (6O)

sjunde

séptimo/a (7O)

åttonde

octavo/a (8O)

nionde

noveno/a (9O)

tionde

décimo/a (10O)

ATT SÄGA TILL DOKTORN

Jag mår inte bra.

No me siento bien.

Jag mår illa.

Me siento mal.

Jag har huvudvärk.

Me duele la cabeza.

Jag har ont i magen.

Me duele el estomago.

Kan du ge mig något mot värken?

¿Puede-usted me da algo para el dolor?

Jag har feber.

Tengo fiebre.

Jag känner mig yr.

Me mareo.

Jag har varit sjuk.

Vomité.

Jag har blivit stucken av ett bee/en insekt.

Una abeja/una avispa me picó.

Hon/han är allergisk mot...

Tiene alegia a...

Hans/hennes tumme är svullen.

Tiene el pulgar hinchado.

Jag har tandvärk.

Tengo dolor de muelas.

Det är inte allvarligt.

No es de gravedad

FRASER FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖRSTÅELSEN

Jag förstår inte.

No comprendo.

Snälla tala långsammare.

Hablad más lentamente, por favor.

Kan du skriva ner det tack.

Puede usted escribirlo, por favor.

Kan du vara snäll och förklara.

Puede-usted explicarlo, por favor.

Hur uttalas det?

¿Cómo le pronuncia?

Jag har glömt ordet för...

No me recuerdo la palabra por...

Hur säger man det på spanska/engelska?

¿Cómo se lo dice en Español/Inglés?

Vad betyder det?

¿Qué quiere decirlo?

Kan du säga det igen tack.

Puede-usted repetirlo, por favor.

FÖRKLARINGAR

Det är lite som att...

Es un poco como...

Det är typ som...

Es una clase de...

Det är lika litet/stort som...

Es tan pequeño / grande como...

Det är kortare/längre än...

Es más corto / longo que...

Vad är det?

¿Qué está?

The Alphabet In Spanish the same 26 letters are used as in the English alphabet. In addition to the sounds found in spoken English, there are also the following: ch, ll, ñ and rr. See below for an explanation of how to pronounce these.

Accents Acute(á, é, í, ó, ú) accents are used in Spanish to alter the stress on a word. If a word ends in a vowel, or in n or s, then the penultimate syllable is stressed, eg. Historia, palabra. Diaereses (ï, ü) are used above i and u to indicate that the letter should be pronounced.

Consonants (and combinations)

b

• starting a phrase, after ma, and after n - like b in boy • otherwise - as above but lips should not meet

c

• before e or i - like th in thin • otherwise - like k in kick

ch

• like ch in church

d

• starting a phrase, after l, and after n - like d in dog • otherwise - like th in this

f

• like f in for

g

• before e or i - like ch in Scottish loch, strong and guttoral • starting a phrase, after n - like g in g et

h

• always silent

j

• like ch in Scottish loch, strong and guttoral

k

• like k in kick

l

• like l in love

ll

• like ll in million

m

• like m in made

n

• before v - like m in made • otherwise - like n in none

p

• at the end of a word - generally silent • otherwise - like p in put

qu

• like k in kick

r

• rolled/trilled like r in Scottish (generally quieter at the end of a word)

rr

• as r, but rolled/trilled more strongly

s

• before d, g, l, m, n - like s in rose • otherwise - like s in same

t

• like t in tame

v

• starting a phrase, after ma, and after n - like b in boy • otherwise - as above but lips should not meet

x

• between vowels - like x in box • otherwise - like s in same

y

• like y in yes

Vowels

a

• like a in pat, but longer

e

• in a syllable ending with a vowel - like e in they • otherwise - short like e in set

i

• like ee in seek

o

• in a syllable ending with a vowel - like o in note • otherwise - like o in pot, but very slightly longer

u

• either like u in rule or oo in food • silent after q, and in the groups gue and gui (not güe, güi though)

y

• at the end of a word (incl. the word y) - like ee in seek

If this all seems a bit daunting then there is help at hand, there are Spanish classes for Expats in most towns. In Albatera there are two per week and you just need to be signed on the Padron. They are held at one of the junior schools, Cervantes on a Monday and Wednesday evening 7.10 until 8.10

Rätt till hälsovård 

Kontrollera alltid med Försäkringskassan och ditt eget försäkringsbolag vad som gäller om du är på tillfälligt besök i annat EU-land, eller om du har tänkt bosätta dig permanent/delvis permanent.

Utformning Mediaelx